Koblihy a linecké tyčinky v divadle.

podes_o Letos již podesáté se uskuteční v Olomouci krajská dětská divadelní přehlídka s postupem do celostátního kola Dětské scény, kterou pořádá olomoucké Sdružení D, odborník na výchovně-vzdělávací prožitkové programy v oblasti primární prevence a osobnostního rozvoje. A divadelním sálem se bude linout i vůně voňavých koblih Pekařství Illík, které se rozhodlo tímto způsobem podpořit přes stovku malých začínajících umělců. „V roce 2011 jsme oslovili Pekařství Illík a mile nás překvapil vstřícný přístup paní Illíkové, která s podporou akce formou dodání koblih, případně lineckých tyčinek souhlasila. Již třetím rokem tak více než stovka dětí dostává od nás mimo jiné i tyto voňavé sladké dobroty. Ale pekařství nám vychází vstříc i při organizování různých vzdělávacích akcí, kdy nám dodává i pečivo na raut,“ uvedl Jan Němeček ze Sdružení D. „Jen nás mrzí, že se nám za ty roky nepodařilo paní Illíkovou vylákat na tuto akci, ale věříme, že se nám to jednou podaří a budeme ji moci osobně poděkovat.“ Letošní Poděs se koná o víkendu 12. a 13. dubna v sálech a třídách ZUŠ „Žerotín“ Olomouc.