Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Pekařství Illík
– prosinec 2010

Pekařské noviny – tisk zaměstnanců Pekařství Illík– prosinec 2010