Pekařské noviny SPECIÁL
– tisk zaměstnanců Pekařství Illík
– září 2016

pn3_16