Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Pekařství Illík
– listopad 2015

pn2_15