Pekařské noviny
– tisk zaměstnanců Pekařství Illík
– prosinec 2016

pn12_16